LED通販


世界最薄

輸入電壓:DC12-15V
顏色:白/籃/紅
尺寸:300mm x 3.3mm

專利伸請中請勿模仿

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

價格

防水白/籃/紅1PCS/400

無防水白/籃/紅1PCS/370

 

輸入電壓:DC12-15V
顏色:白/籃/紅
尺寸:300mm x 3.3mm
操作溫度50-60度

 

 

 

超薄軟燈條3mmLED(3.3mm SIDE VIEW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

價格

防水白/籃/紅1PCS/400

無防水白/籃/紅1PCS/370

 

輸入電壓:DC12-15V
顏色:白
尺寸:300mm x 3.3mm
操作溫度50-60度

專利伸請中.請勿模仿

 

 

 

 

 

LED通販 ©2006 KOODYZ Technology Co., Ltd. Taiwan. All Right Reserved